Bilgi Formu

Yukarıda verdiğiniz iletişim bilgileri ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca her türlü ticari iletişim kapsamında, özellikle tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla tarafımızca kullanılmasını, saklanmasını ve paylaşılmasını onaylamış olursunuz.

X

Seramik

Seramik

Seramik

Sanat çocuğun kendini yansıttığı, duygu ve düşüncelerini ifade ettiği bir anlatım yoludur. Çocuklar yumuşak materyalleri oynamaktan onları yoğurmaktan ve değişik nesne ve şekiller oluşturmaktan çok hoşlanırlar. Çocuk oluşturduğu ürünlerle daha çok kendine güvenmeye ve yaratıcılığını geliştirmeye başlar. Doğanın kendi bünyesi içinde zaten var olan kil çocuklar için en doğal üründür. Çocukların hayal güçlerini kullanarak oluşturdukları ürünler onların yaratıcılıklarını geliştirmenin yanında küçük kas gelişimlerini desteklemek amacıyla büyük önem taşımaktadır. Kil ve çamur maddelerinin erken çocukluk dönemindeki çocukların ince motor gelişimine katkısı yadsınamaz bir öneme sahiptir. Bu maddeler ile çocuklar ilkokula hazırlık sürecinde kalem tutma,yazı yazma becerisi kazanma aşamalarını daha kolay geçirebilmektedir.